Přeskočit navigaci

Aktuálne pre odborníkov

Antioxidanty v liečbe hepatitídy C

Antioxidanty v liečbe hepatitídy C Iba polovica pacientov s hepatitídou C, ktorí sú liečení kombináciou pegylovaného interferónu a ribavirínu, je skutočne vyliečená. Pre zvyšok pacientov je vhodné hľadať alternatívne postupy, ktoré by spomalili, zastavili alebo zvrátili poškodenie pečene. Vedci z Nového Zélandu objavili spôsob, ako účinne zasiahnuť do intracelulárnych mechanizmov a ochrániť tak hepatocyty.

U pacientov s hepatitídou C je chronický zápal pečene sprevádzaný oxidatívnym stresom buniek. Ten je významným faktorom, ktorý sa podieľa na poškodení hepatocytov. Bunkové zmeny môžu postupne progredovať do fibrózy alebo cirhózy.

Na konferencii, ktorú organizovala európska spoločnosť pre výskum pečene, boli prezentované výsledky štúdií zaoberajúcich sa liečbou hepatitídy C. U pacientov s hepatitídou C so zvýšenými pečeňovými enzýmami bol testovaný účinok mitochinónu, čo je látka podobná koenzýmu Q10 (ubichinónu). Je to mitochondriálny antioxidant, ktorý selektívne blokuje oxidatívne zmeny a bráni apoptóze hepatocytov. Použitý prípravok obsahujúci mitochinón mesylát je navyše postavený na novej technológii, ktorá umožňuje dopraviť antioxidanty priamo do mitochondrií pomocou lipofilných katióntov. Dochádza tak k účinnej kumulácii antioxidantov v mieste ich pôsobenia.

Pacienti, ktorí dostávali mitochinón, mali po liečbe signifikantne nižšie hodnoty aminotransferáz (ALT). Hladiny ALT klesli o 26 % pri podávaní dávky 40 mg a o 28 % pri dávke 80 mg denne. Výsledky potvrdzujú účinnosť mitochinónu pri redukcii zápalu a nekróz hepatocytov. Pri aplikácii bol liek medzi pacientmi všeobecne dobre tolerovaný. Najčastejšie nežiaduce účinky zahŕňali nauzeu, zvracanie a bolesť hlavy.

Oxidatívny stres, ktorý je vyvolávaný predovšetkým vírusovou infekciou, môže byť vďaka cielenému pôsobeniu antioxidantov významne znížený. Terapeutický účinok mitochinónu sa najlepšie uplatňuje pri chorobách, pri ktorých je možná regenerácia buniek. Zdá sa teda ako ideálny doplnok terapie aj u pacientov s chronickou hepatitídou C.

(nes)

Zdroj: Gane EJ, Orr DW, Weilert F. Phase II study of the mitochondrial antioxidant mitoquinone for hepatitis C. 43 rd annual meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL 2008). Milan, Italy. April 23–27, 2008.


Archív

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cestovní nemoci