Přeskočit navigaci

Aktuálně

Znovuvzplanutie infekcie HCV u britských mužov majúcich sex s mužmi je v skutočnosti reinfekciou, a nie neskorým relapsom

Znovuvzplanutie infekcie HCV u britských mužov majúcich sex s mužmi je v skutočnosti reinfekciou, a nie neskorým relapsom
Niekoľko vzplanutí prípadov zjavne sexuálne prenesenej akútnej hepatitídy typu C (HCV) bolo v poslednom čase hlásených v mestách vo Veľkej Británii, na európskom kontinente a v Austrálii. Postihnutí boli väčšinou HIV pozitívni homosexuálni alebo bisexuálni muži. čítaj viac | archív

 
Účinnosť pegylovaného interferónu alfa-2b v porovnaní s pegylovaným interferónom alfa-2a spolu s ribavirínom v liečbe pacientov infikovaných vírusom hepatitídy C

Účinnosť pegylovaného interferónu alfa-2b v porovnaní s pegylovaným interferónom alfa-2a spolu s ribavirínom v liečbe pacientov infikovaných vírusom hepatitídy C
Už niekoľko rokov prebieha konkurenčný boj medzi firmou Roche, výrobcom peginterferónu alfa-2a (Pegasys) a firmou Schering-Plough vyrábajúcou peginterferón alfa-2b (PegIntron). čítaj viac | archív

 

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba