Přeskočit navigaci

Aktuálne pre odborníkov

Archív


 Hľadaj  

Nájdených: 28 z celkového počtu 28, zobrazené 1. – 10.

[ 1 ]  2  3 

Úspešná terapia chronickej hepatitídy C pegylovaným interferónom v kombinácii s ribavirínom u pacientov na substitučnej terapii metadonom
Užívatelia injekčných drog, ktorí sú zároveň nakazení vírusom hepatitídy C (HCV), predstavujú v Spojených štátoch amerických 60 % z viac než 4 miliónov užívateľov intravenóznych drog. Patrí medzi...

Genetické vlohy ovplyvňujúce riziko rozvoja depresie po liečbe interferónom alfa
U časti pacientov sa pri terapii interferónom alfa objavuje ťažká depresívna porucha. Je možné, že rozdiely v genetickej výbave jedincov, týkajúce sa promotora transportéra serotonínového reuptaku...

Diabetickí pacienti reagujú horšie na liečbu chronickej hepatitídy C
Výskyt diabetu u chorých s hepatitídou má klinický význam v terapii a prognóze Už takmer dvadsať rokov je z epidemiologických štúdií známa asociácia hepatitídy C s výskytom diabetes mellitus. Prierez...

Hepatitída C zvyšuje riziko karcinómu pečene
Riziko vzácnej formy karcinómu pečene, tzv. intrahepatického cholangiokarcinómu, ktorý sa vyskytuje v pečeňových žlčovodoch, je signifikantne zvýšené u jedincov infikovaných vírusom hepatitídy C...

Anémia pri liečbe VHC a súvislosť s trvalou virologickou odpoveďou
Anémia v súvislosti s liečbou je spojená s vyššou pravdepodobnosťou dosiahnutia trvalej virologickej odpovede (SVR) medzi osobami liečenými kombinovaným preparátom s peginterferónom (PEG) a...

Pegylovaný interferón v. štandardný interferón pri koinfekcii chronickej hepatitídy C a HIV
Tretina pacientov s HIV je infikovaná aj HCV a 5 – 10 % ľudí s HCV má aj HIV. Koinfekcia vírusom ľudskej imunodeficiencie pritom urýchľuje progresiu HCV infekcie, ktorá je momentálne najčastejšou...

Pegylovaný interferón s vibavirínom sú účinné v terapii pacientov s koinfekciou HBV a HCV
V dôsledku viacerých možností cesty prenosu vírusov hepatitídy B (HBV) a hepatitídy C (HCV) je stále relevantné množstvo pacientov postihnuté infekciou oboma vírusmi. Na každoročnom zhromaždení...

Pozitívny vplyv antivírusovej liečby na dlhodobú prognózu u pacientov s cirhózou a s chronickou hepatitídou C
Hlavným dôsledkom ochorenia vírusovou hepatitídou C (VHC) je progresia choroby a rozvoj cirhózy a z toho plynúce potenciálne komplikácie ako krvácanie, ascites a hepatocelulárny karcinóm (HCC)....

Peginterferón a ribavirín v liečbe pacientov, u ktorých predchádzajúca terapia interferónom zlyhala
Európska agentúra kontroly liečiv (European Medicines Agency – EMEA) schválila 48-týždňovú liečbu štandardnou dávkou PegIntronu (peginterferón alfa-2b, podávané 1,5 mikrogramu na kilogram hmotnosti)...

Znovuvzplanutie infekcie HCV u britských mužov majúcich sex s mužmi je v skutočnosti reinfekciou, a nie neskorým relapsom
Niekoľko vzplanutí prípadov zjavne sexuálne prenesenej akútnej hepatitídy typu C (HCV) bolo v poslednom čase hlásených v mestách vo Veľkej Británii, na európskom kontinente a v Austrálii. Postihnutí...

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cestovní nemoci