Přeskočit navigaci

Odborné odporúčania

Metodické listy

Odborné odporúčania (guidelines) sa vydávajú pod záštitou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v edícií Metodické listy racionálnej farmakoterapie (ML) vo vydavateľstve Herba a. s. v Bratislave. Redakcia ML má sídlo na pôde Ústavu farmakológie a klinickej farmakológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Metodické listy vznikajú v súlade s ustanovením § 45 zákona č. 576/2004 Z.z. podľa presne definovaného protokolu tvorby a odbornej oponentúry ako konsenzné terapeutické štandardy, pri tvorbe ktorých sa procedurálnym spôsobom dosahuje a zaručuje konsenzus odbornej lekárskej verejnosti (reprezentovanej príslušnou odbornou spoločnosťou SLS), zdravotných poisťovní a zodpovedných štátnych orgánov (príslušných odborných zložiek Ministerstva zdravotníctva SR).

Metodické listy sú distribuované ako voľná príloha časopisov Lekársky obzor a Farmaceutický obzor. Zároveň sú umiestňované na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR, aby boli dostupné širokej lekárskej a zdravotníckej verejnosti.

Uvádzame novšie Metodické listy, ktoré vznikli z iniciatívy a pod odbornou garanciou Slovenskej hepatologickej spoločnosti.

Zdroj: Slovenská hepatologická spoločnosť

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Fenylketonurie a PKU dieta