Přeskočit navigaci

Aktuálne pre odborníkov

Depresívne symptómy u pacientov s chronickou hepatitídou typu C

Depresívne symptómy u pacientov s chronickou hepatitídou typu C Súvislosťou medzi poruchami nálady a koncentráciou rôznych cytokínov sa už zaoberalo veľké množstvo štúdií. Depresívne symptómy sú pozorované pri chronických infekčných ochoreniach často, chronickú hepatitídu typu C nevynímajúc. Svoju úlohu tu hrá pravdepodobne deficientný serotonínergný prenos. Cytokíny môžu znižovať koncentráciu serotonínu znížením dostupnosti tryptofanu a zmenou podielu kynurenín/tryptofan.

Pre spresnenie vzťahu medzi koncentráciou cytokínov a depresiou u pacientov trpiacich hepatitídou typu C bola vyšetrená skupina osôb s hepatitídou C (N = 16) a skupinka osôb netrpiacich hepatitídou C (N = 7). Vylučovacie kritériá zahŕňali abusus návykovej látky, psychotické ochorenie, cirhózu pečene a terapiu interferónom.

Pre určenie miery depresivity účastníkov bola využitá Beckova škála depresivity (Beck Depression Inventory-II, BDI-II). Pacientom bolo tiež urobené vyšetrenie krvi so stanovením koncentrácie interleukínu 1-β (IL-1β), interleukínu 10 (IL-10) a cytokínu tumor necrosis factor-α (TNF-α). Pre štatistické zhodnotenie bol použitý t-test. U pacientov s chronickou hepatitídou typu C bola odhalená štatisticky významná korelácia medzi mierou depresie stanovenou pomocou skóre v BDI-II a koncentrácie IL-1β a TNF-α.

Koncentrácia zápalových cytokínov teda priamo súvisí s psychickým stavom chorých. Ďalšia štúdia by sa mala zamerať na skúmanie procesov na molekulárnej úrovni, ktoré sprostredkúvajú tento vzťah a na hľadanie príčiny. Spôsobuje horší psychický stav chorých väčšiu zápalovú odpoveď organizmu, alebo pôsobia zápalovo cytokíny na nervové bunky a tým vyvolávajú symptómy depresie?

(hul)

Zdroj: Loftis JM, Huckans M, Ruimya S, Hinrichs DJ, Hauser P. Depressive symptoms in patients with chronic hepatitis C are correlated with elevated plasma levels of interleukin-1β and tumor necrosis factor-α. Neuroscience Letters 2008;430:264–268.


Archív

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Klíšťová encefalitida a očkování