Přeskočit navigaci

Aktuálne pre odborníkov

Diabetes zdvojnásobuje riziko hepatocelulárneho karcinómu u pacientov s rozvinutou hepatitídou C

Diabetes zdvojnásobuje riziko hepatocelulárneho karcinómu u pacientov s rozvinutou hepatitídou C Výsledky nových štúdií prispeli k domnienke, že diabetes mellitus zvyšuje riziko hepatocelulárneho karcinómu. Pravdepodobne to súvisí s tým, že diabetes často býva súčasťou metabolického syndrómu, ktorý zvyšuje riziko nealkoholickej steatohepatitídy, ktorá môže viesť až k hepatocelulárnemu karcinómu.

Riziko nádorov pečene zvyšuje aj chronická hepatitída C. U pacientov s diabetom a hepatitídou C sa teda môžu na patogenéze hepatocelulárneho karcinómu (HCC) podieľať obe tieto príčiny spoločnými silami.

Cieľom tímu vedcov z holandskej Erasmus University pod vedením Barta Veldta a Harryho Janssena bolo štatisticky vyjadriť riziko HCC u pacientov v pokročilom štádiu hepatitídy C, u ktorých sa súčasne vyskytuje aj diabetes mellitus.

Na tieto účely boli zbierané dáta z piatich veľkých európskych a kanadských hepatologických oddelení. V rokoch 1990 až 2003 bolo do štúdie zaradených 514 pacientov s chronickou hepatitídou C, u ktorých bola biopticky potvrdená fibróza alebo cirhóza pečeňového tkaniva. U všetkých pacientov boli zaznamenané demografické, klinické, biochemické a virologické dáta, pomocou Ishakovho skóre bol posúdený stupeň poškodenia pečeňového tkaniva a boli uvedené detaily o zvolenej liečbe.

Osemdesiatpäť percent pacientov zaradených do štúdie malo diabetes. U pacientov s diabetom bola zistená omnoho väčšia pravdepodobnosť ťažkej fibrózy. Hepatocelulárny karcinóm sa v mediáne štyroch rokov objavil u 66 pacientov (13 %) s diabetom, ale iba u 27 pacientov (5,9 %) bez diabetu.

Vyšší vek a mužské pohlavie sa významne podieľali na zvýšení rizika rozvoja hepatocelulárneho karcinómu. Diabetes bol hodnotený ako výrazný rizikový faktor pre vznik HCC nezávisle od ostatných okolností. Zaujímavé je tiež, že riziko HCC sa u pacientov zvyšovalo so stúpajúcou glykémiou nalačno.

Podľa autorov štúdie môže zvýšené ohrozenie diabetických pacientov rozvojom HCC spočívať v následnej hyperinzulinémii. Nech už je však mechanizmus akýkoľvek, je jasné, že pacienti s diabetom sú pri chronickom priebehu vírusovej hepatitídy C v omnoho väčšom nebezpečenstve nádorového ochorenia pečene ako osoby bez diabetu.

(hak)

Zdroj:
Diabetes Doubles Liver Cancer Risk For Patients With Advanced Hepatitis C. Hepatology 2008 June DOI: 10.1002/hep.22251


Archív

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba