Přeskočit navigaci

Aktuálne pre odborníkov

Diabetickí pacienti reagujú horšie na liečbu chronickej hepatitídy C

Diabetickí pacienti reagujú horšie na liečbu chronickej hepatitídy C

Výskyt diabetu u chorých s hepatitídou má klinický význam v terapii a prognóze

Už takmer dvadsať rokov je z epidemiologických štúdií známa asociácia hepatitídy C s výskytom diabetes mellitus. Prierezové štúdie ukazujú, že v porovnaní s ostatnými ochoreniami pečene majú pacienti s hepatitídou C diabetes častejšie. Incidencia porúch glukózovej tolerancie je štatisticky významne častejšia v prípade nedosiahnutia trvalej virologickej odpovede (SVR). Niektorí autori z tohto faktu usudzujú, že pretrvanie vírusu v tele spôsobuje rozvoj poruchy glukózovej tolerancie.

Účinnosť a bezpečnosť kombinovanej antivírusovej terapie

Cieľom nového výskumu bolo určiť, či je spojený výskyt diabetu s mierou pečeňovej fibrózy a odpoveďou na antivírusovú liečbu. V ďalšom kroku chceli vedci stanoviť, aká bezpečná je kombinovaná liečba pegylovaným interferónom a ribavirínom u diabetikov.

Diabetici mali vyšší stupeň fibrózy a horšie odpovedali na liečbu

Súbor 61 chorých s diabetom porovnávali výskumníci so skupinou osôb infikovaných hepatitídou C a s normálnou glukózovou toleranciou. Zistili, že v porovnaní s nediabetikmi mali sledovaní pacienti s diabetom výrazne častejšie steatózu pečene a ťažkú fibrózu. Iba necelá štvrtina diabetikov dosiahla trvalú virologickú odpoveď v porovnaní so 46 % SVR u nediabetikov. Priaznivým zistením bolo, že u diabetikov liečených inzulínovými senzibilizátormi sa počas terapie interferónom v kombinácii s ribavirínom nevyskytovali nežiaduce účinky častejšie než obvykle.

Špecifiká liečby diabetikov s hepatitídou C

Z doterajších zistení vyplýva menšia účinnosť antivírusovej terapie u diabetikov. Na druhej strane je znášanlivosť liečby podobná ako u chorých bez poruchy glukózovej tolerancie. Horší priebeh ochorenia v prípade nedosiahnutia SVR priamo implikuje snahu o redukciu vírusovej nálože u pacientov s diabetom.

(hul)

Použitá literatúra:

  1. Elgouhari M.H., et al.: Diabetes Mellitus Is Associated with Impaired Response to Antiviral Therapy in Chronic Hepatitis C Infection. Dig Dis Sci. 2009(Jan). 2009.
  2. Allison ME, Wreghitt T, Palmer CR, et al. Evidence for a link between hepatitis C virus infection and diabetes mellitus in a cirrhotic population. J Hepatol. 1994;21:1135–1139. doi:10.1016/S0168-8278(05)80631-2.
  3. Caronia S, Taylor K, Pagliaro L, et al. Further evidence for an association between non-insulin-dependent diabetes mellitus and chronic hepatitis C virus infection. Hepatology. 1999;30:1059–1063. doi:10.1002/hep.510300416.
  4. Knobler H, Schihmanter R, Zifroni A, et al. Increased risk of type 2 diabetes in non-cirrhotic patients with chronic hepatitis C virus infection. Mayo Clin Proc. 2000;75:355–359. Dig Dis Sci.
  5. Mason AL, Lau JY, Hoang N, et al. Association of diabetes mellitus and chronic hepatitis C virus infection. Hepatology. 1999;29:328–333. doi:10.1002/hep.510290235.
  6. Mehta SH, Brancati FL, Sulkowski MS, et al. Prevalence of type 2 diabetes mellitus among persons with hepatitis C virus infection in the United States. Hepatology. 2001;33:1554. doi:10.1053/jhep. 2001.0103306le01.
  7. Zein CO, Levy C, Basu A, et al. Chronic hepatitis C and type II diabetes mellitus: a prospective cross-sectional study. Am J Gastroenterol. 2005;100:48–55. doi:10.1111/j.1572-0241.2005.40429.x.
  8. Zein NN, Abdulkarim AS, Wiesner RH, et al. Prevalence of diabetes mellitus in patients with end-stage liver cirrhosis due to hepatitis C, alcohol, or cholestatic disease. J Hepatol. 2000;32: 209–217. doi:10.1016/S0168-8278(00)80065-3.

Archív

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba