Přeskočit navigaci

Aktuálne pre odborníkov

Hepatitída C postihuje prekvapivé množstvo orgánov a tkanív

Hepatitída C postihuje prekvapivé množstvo orgánov a tkanív Nová štúdia bulharských lekárov dokazuje, že vírus hepatitídy C nespôsobuje iba ochorenie pečene, postihuje totiž mnoho rôznych častí ľudského organizmu. Štúdia odkryla skutočnosť, že viac než tri štvrtiny pacientov s infekčnou hepatitídou typu C majú extrahepatálne prejavy. Toto zistenie umožňuje lekárom zamerať sa na najviac ohrozených pacientov.

V roku 1994 tím lekárov Tcherneva a Petrova z nemocnice Alexandrovska v Sofii skúmal ženu s cirhózou pečene spôsobenou vírusom HCV. Boli zaskočení množstvom extrahepatálnych príznakov – vaskulárnymi léziami rúk, akútnou bolesťou kĺbov, neurologickými poruchami a extrémnou únavou a slabosťou. V krvi pacientky našli lekári tiež množstvo kryoglobulínov. O dva roky neskôr tá istá pacientka zistila zdurenie lymfatických uzlín na svojom krku. Tie pri histologickom vyšetrení odhalili rozvíjajúci sa lymfóm.

Tento prípad vyvolal záujem vedcov o extrahepatálne postihnutie pri chronickej hepatitíde C. Viac než dekádu potom študovali spojenie medzi infekciou HCV, kryoglobulinémiou a lymfómom.

V novo zverejnenej štúdii týkajúcej sa 136 bulharských pacientov s HCV tím pod vedením Tcherneva a Petrova našiel extrahepatálne prejavy u 76,5 % pacientov. Obvyklými príznakmi sú únava (59,6 %), renálne poškodenie (25 %), diabetes 2. typu (22,8 %), parestézia (19,9 %), artralgia (18,4 %) a purpura (predovšetkým nôh) (17,6 %). U viac než 37 % pacientov bola potvrdená kryoglobulinémia a u 8,8 % sa rozvinul lymfóm z B-buniek.

Štúdia potvrdila pozitívnu koreláciu prítomnosti extrahepatálnych prejavov s vekom, ženským pohlavím, dĺžkou infekcie, infekciou spôsobenou transfúziou a ťažkou fibrózou pečene.

Štúdia tiež ukázala, že väčšina extrahepatálnych prejavov infekcie HCV je spojená s prítomnosťou kryoglobulínov. Predovšetkým sa zvyšuje riziko vzniku non-hodgkinského lymfómu z B buniek – to je omnoho vyššie u pacientov s pozitívnou kryoglobulinémiou. Celkom 7,6 % kryoglobulinpozitívnych pacientov malo lymfóm, hoci len 3,5 % kryoglobulinnegatívnych malo rovnaký nález.

Vzhľadom k celosvetovej prevalencii HCV je pre lekárov dôležité, aby sa naučili rozpoznávať extrahepatálne príznaky infekcie HCV. Pacienti s podobnými príznakmi by mali byť rutinne testovaní na prítomnosť infekcie HCV a adekvátne liečení. To povedie k zrýchleniu diagnostického procesu a k včasnejšiemu nasadeniu liečby. Pokiaľ sa u pacientov objaví kryoglobulinémia, liečba má často slabé výsledky alebo je úplne neúčinná.

(shmt)

Zdroje:
www.hepatitis-central.com
World J Gastroenterol 2007;13(48):6518–6528.
www.wjgnet.com


Archív

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR