Přeskočit navigaci

Aktuálne pre odborníkov

Liečba pegylovanými interferónmi má preukázateľný prínos pre pacientov s VHC a portálnou hypertenziou

Liečba pegylovanými interferónmi má preukázateľný prínos pre pacientov s VHC a portálnou hypertenziou Len asi polovica ľudí s infekciou HCV dosiahne úplné vyliečenie alebo trvalú virologickú odpoveď (SRV) po dokončení súčasnej štandardnej liečby pegylovaným interferónom a ribavirínom. Výskumní pracovníci preto overujú rôzne terapie s nádejou na spomalenie, zastavenie alebo dokonca zvrátenie progresie pečeňového poškodenia u pacientov, ktorí sa nezbavili vírusu.

Na 43. výročnom zasadaní Európskej asociácie pre štúdium pečene (EASL) v Miláne americkí vedci prezentovali najnovšie výsledky z porovnávacej štúdie terapií určených na zmiernenie komplikácií u pacientov s pokročilým ochorením pečene.

Štúdie sa zúčastnilo 555 pacientov, ktorí nereagovali na terapiu interferónom, a náhodne vybraným (1:1) boli podávané nízke dávky (0,5 mikrogramov/kg/týždeň) pegylovaných interferónov alfa-2b (PegIntron) alebo 0,6 mg kolchicínu dvakrát denne počas 4 rokov. Kolchicín je látka, ktorá preukázateľne brzdí mitózu a produkciu fibrínu.

Účastníci oboch sledovaných terapií mali podobné demografické charakteristiky – zo 70 % to boli muži, v 87 % belosi, ich priemerný vek bol 51 rokov. V základe mali všetci Ishakovo skóre fibrózy F3-F6, 78 % malo cirhózu a 45 % malo portálnu hypertenziu.

Účastníci boli posudzovaní každé 3 mesiace a screening na hepatocelulárny karcinóm bol vykonávaný každých 6 mesiacov. Konečnými klinickými stavmi bolo zlyhanie pečene, smrť, transplantácia pečene, krvácanie z pažerákových varixov a rozvoj hepatocelulárneho karcinómu. Boli vykonané analýzy ako „intent to treat“, tak „per protocol“.

Na základe výsledkov došli autori k záveru, že u pacientov s portálnou hypertenziou vedie udržiavacia liečba pegylovaným interferónom k zvýšenému prežívaniu bez príznakov ochorenia. U pacientov bez portálnej hypertenzie však po neúspešnej eradikácii ďalšie podávanie pegylovaného interferónu obdobný účinok nemá. Pri neúspechu eradikačnej liečby by však u pacientov s portálnou hypertenziou mal lekár na ďalšiu liečbu pegylovaným interferónom pomýšľať.

(zep)

Zdroj: Afdhal H, Levine R, Brown R, and others. Colchicine versus Peg-Interferon Alfa 2b Long Term Therapy: Results of the 4 Year COPILOT Trial. 43rd annual meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL 2008). Milan, Italy. April 23–27, 2008.


Archív

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Revmatické nemoci