Přeskočit navigaci

Aktuálne pre odborníkov

Pegylovaný interferón s vibavirínom sú účinné v terapii pacientov s koinfekciou HBV a HCV

Pegylovaný interferón s vibavirínom sú účinné v terapii pacientov s koinfekciou HBV a HCV V dôsledku viacerých možností cesty prenosu vírusov hepatitídy B (HBV) a hepatitídy C (HCV) je stále relevantné množstvo pacientov postihnuté infekciou oboma vírusmi. Na každoročnom zhromaždení Európskej asociácie pre štúdiu pečene (EASL 2008, European Association for the Study of the Liver) bola prezentovaná štúdia o účinku terapie pegylovaným interferónom alfa-2b PegIntron) s ribavirínom u pacientov s koinfekciou HBV a HCV.

Koinfekcia HBV–HCV

Koinfekcia HBV–HCV nie je zatiaľ rozsiahlejšie podrobená štúdiám, aj keď je asociovaná so závažnejším pečeňovým postihnutím a rýchlejšou progresiou k cirhóze a hepatocelulárnemu karcinómu. Dosiaľ získané dáta však naznačujú možnosť, že pri infekcii oboma vírusmi jeden z nich inhibuje ten druhý alebo tiež že supresia jedného vedie k zvýšeniu replikácie druhého vírusu.

Štúdia

Opisovaná štúdia zahŕňala 19 pacientov s chronickou HBV–HCV koinfekciou. Všetci jedinci mali pozitívny test na HBsAg (hepatitis B surface antigen), ale 13 z nich (68 %) malo nedetegovateľnú hladinu HBV DNA. Všetci pacienti mali detegovateľnú HCV RNA, 10 z nich malo genotyp 1, zvyšných 9 pacientov genotyp 2 alebo 3. Účastníci štúdie boli liečení štandardnou terapiou hepatitídy C, ktorá zahŕňala ribavirín a pegylovaný interferón alfa-2b (PegIntron) v dávke závislej od hmotnosti, a to počas 48 týždňov.

Výsledky

 • 12 z 19 pacientov (63 %) úspešne dosiahlo biochemickú odpoveď na konci liečby a tiež trvalú biochemickú odpoveď (normalizácia ALT).
 • 14 z 19 pacientov (74 %) dosiahlo trvalú virologickú odpoveď (SVR) alebo už nedetegovateľnú hladinu HCV RNA do 24 týždňov po skončení liečby.
 • 14 z 15 pacientov (93 %) dosiahlo koniec liečby a trvalú virologickú odpoveď HCV (88 % pre genotyp 1 a 100 % pre genotypy 2 alebo 3).
 • 24. týždeň po skončení liečby sa u 2 z 5 pacientov, ktorí mali pôvodne detegovanú hladinu virémie HBV, podarilo dosiahnuť negatívnu hladinu HBV DNA.
 • Naopak, 4 pacienti pôvodne HBV DNA negatívni vyvinuli detegovateľnú virémiu HBV po vymiznutí HCV, nikto z nich však netrpel symptómami rekurentnej virémie HBV.
 • Liečba bola veľmi dobre znášaná, podobne ako pri liečbe pacientov s monoinfekciou HBV alebo HCV.
 • Zhrnutie

  Kombinačná terapia PegIntronu s ribavirínom pri koinfekcii HBV–HCV je prinajmenšom rovnako efektívna v dosiahnutí SVR týkajúcej sa HCV RNA ako terapie monoinfekcie HCV. No po vymiznutí HCV sa môže zvýšiť replikácia HBV, preto sa odporúča u pacientov dlhšia monitorácia hladín oboch vírusov aj napriek tomu, že mali pôvodne nedetegovateľnú hladinu HBV DNA.

  (ercp)

  Zdroj: The Hep-Net B/C co-infection trial: a prospective multicenter study to investigate the efficacy of pegylated interferon-a2b and ribavirín in patients with HBV/HCV co-infection. 43rd annual meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL 2008). Milan, Italy. April 23-27, 2008.


  Archív

  fact sheet

   

  Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

  PegIntron
   
   
   
  Medicínska databáza U Lekára
   
  Odporúčame:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida