Přeskočit navigaci

Aktuálne pre odborníkov

Postexpozičná profylaxia hepatitídy A – porovnanie účinnosti vakcíny a imunoglobulínov

Postexpozičná profylaxia hepatitídy A – porovnanie účinnosti vakcíny a imunoglobulínov Štúdia lekárov z michiganskej univerzity pod vedením doktora Johna Victora porovnávala účinnosť vakcíny proti hepatitíde A s imunoglobulínmi. O imunoglobulínoch je známe, že sú vysoko účinné v profylaxii hepatitídy A, pokiaľ sú podané počas dvoch týždňov po expozícii. Vakcinácia purifikovanou sterilnou suspenziou inaktivovaného vírusu hepatitídy A navodzuje po 2 – 3 týždňoch tvorbu protilátok, ktoré poskytujú očkovanému jedincovi ochranu 12 – 18 mesiacov. Táto vakcína sa používa aj ako profylaxia po expozícii vírusu hepatitídy A.

Pri zaradení do štúdie boli respondenti vybraní zo vzorky 4 524 osôb z Kazachstanu vo veku od 2 do 40 rokov. Šlo o náhodne zvolených jedincov, ktorí sa stretli s pacientmi infikovanými hepatitídou A. Celkom 1 414 z nich bolo vnímavých k vírusu hepatitídy A, z toho 1 090 osôb bolo vhodných na sledovanie a k ďalšej analýze na účely tejto štúdie.

Počas štrnástich dní od expozície bolo 568 účastníkov štúdie vakcinovaných proti hepatitíde A a zvyšným 522 osobám boli podané imunoglobulíny. Účastníci štúdie boli potom monitorovaní, či sa u nich nevyskytli niektoré zo symptómov hepatitídy A. Veľkú časť zo sledovaných osôb tvorili deti, profylaxia bola u väčšiny jedincov podaná počas druhého týždňa po nákaze.

Výsledky sa v oboch skupinách zásadne nelíšili, ako vakcína, tak aj imunoglobulíny poskytovali proti vírusu hepatitídy A veľmi dobrú ochranu. U jedincov očkovaných vakcínou bola incidencia hepatitídy A nepatrne vyššia. Symptomatická infekcia hepatitídou A bola potvrdená u 4 % vakcinovaných jedincov a u 3 % tých, ktorým boli podané imunoglobulíny.

Vakcína má však podľa autorov štúdie iné výhody, zvlášť dlhodobú ochranu, ktorú poskytuje. V postexpozičnej profylaxii hepatitídy A tak môže byť považovaná za plnohodnotnú alternatívu imunoglobulínom.

(hak)

Zdroj: New England Journal of Medicine 2007;357(17):1685–1694.


Archív

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Poruchy imunity