Přeskočit navigaci

Aktuálne pre odborníkov

Prenos hepatitídy typu C

Prenos hepatitídy typu C Prvé správy o objave hepatitídy C sú až z roku 1989. Infekčným agensom tohto ochorenia je vírus hepatitídy C (VHC), ktorý je rozšírený na celom svete. V Českej republike sa výskyt pohybuje okolo 0,12 %. Najčastejšia je infekcia v Afrike, Južnej Amerike a juhovýchodnej Ázii. Vírus hepatitídy C sa vyskytuje v krvi, potom v sperme, vaginálnom sekréte a slinách, ale tu iba v nízkom titri.

K perinatálnemu prenosu dochádza približne v 2 % prípadov. Rizikovými faktormi prenosu sú najmä kontakty s infikovanou krvou a krvnými derivátmi. Ďalším rizikom je tetovanie, používanie zubných kefiek a holiacich potrieb viacerými osobami a piercing. Najrizikovejšou skupinou sú vo vyspelých štátoch drogovo závislí, ktorí si drogy aplikujú parenterálne. Uvádza sa, že počas prvých troch mesiacov sa infikuje až 70 % toxikomanov, do 2 rokov až 85 %. Prenos pohlavným stykom je možný, je však menej častý ako pri víruse hepatitídy B. V skupine vnútrožilových toxikomanov sa relatívne často nachádza súčasné postihnutie HBV, HIV a HCV.

Vysoko rizikovou skupinou sú tiež hemodialyzovaní pacienti. Prenos býva zaznamenávaný tiež pri chirurgických výkonoch a ešte pri vyšetreniach endoskopických a invazívnych. V 20 – 30 % nie je zdroj infekcie zistený. Najvyššie profesionálne riziko je v chirurgických odboroch. Napriek tomu, že prenos z lekára na pacienta je možný, dochádza k nemu iba v minime prípadov, tradičná je skôr cesta opačná.

Inkubačná lehota choroby sa pohybuje medzi 15 až 180 dňami, priemerne však trvá približne 60 dní. V čase pred rutinným testovaním darcov na prítomnosť infekcie bolo riziko prenosu transfúziou v širokom rozmedzí 1 – 19 %. V Českej republike je darcovská krv testovaná na anti-HCV, HbsAg, HIV, syfilis, ALT.

Odhaduje sa, že v Českej republike žije 30 000 toxikomanov, z nich 40 – 90 % je infikovaných vírusom hepatitídy C. Ostatné rizikové skupiny pre infekcie HCV tvoria hemofílici, transplantované osoby, pacienti s talasémiou. Prenos slinami alebo pohryzením je vzácny. Prenos dojčením nebol popísaný. Prenos pri nechránenom pohlavnom styku sa objavuje v 5 – 10 %. Vertikálny prenos je popísaný v menej ako 6 %.

(peta)

Zdroje:
Klener P, et al. Vnitřní lékařství. Galén-Karolinum: Praha, 2006.
Velemínský M, Švihovec P jr.,Velemínský M jr. Infekce plodu a novorozence.
Triton: Praha, 2005:385.
www.cdc.gov
www.who.int

Obrázek: www.the-scientist.com


Archív

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Fenylketonurie a PKU dieta