Přeskočit navigaci

Aktuálne pre odborníkov

Sú ochorenia obličiek skutočne častejšie u pacientov infikovaných vírusom hepatitídy C?

Sú ochorenia obličiek skutočne častejšie u pacientov infikovaných vírusom hepatitídy C? V literatúre sa konštantne uvádza, že osoby s hepatitídou typu C mávajú častejšie aj ochorenie obličiek. Rozsiahly výskum z USA však prináša celkom iné dáta.

Vírusová hepatitída a ochorenie obličiek

Vírusová hepatitída C predstavuje stále väčší problém vo svete aj v Českej republike. V literatúre je uvádzané, že pacienti nakazení vírusom hepatitídy C trpia aj ochorením obličiek, ako je napríklad membranoproliferatívna glomerulonefritída. Určiť presnejšie prevalenciu porúch funkcie obličiek u chorých s hepatitídou typu C si dali za cieľ vedci z Indianapolisu v USA.

Retrospektívna analýza

K dispozícii mali veľkú databázu pozostávajúcu z viac ako 13-tisíc osôb testovaných na prítomnosť vírusu hepatitídy C v období minulých desiatich rokov. Ako definíciu pre chronické ochorenie obličiek si stanovili kritérium zníženia glomerulárnej filtrácie pod 60 ml/min./1,73 m2. Prítomnosť vírusu u sledovaných osôb bola zaznamenaná v registri, z ktorého vedci čerpali.

Prekvapujúce zistenie

Tridsať percent osôb (približne 4-tisíc z 13-tisíc testovaných) bolo infikovaných vírusom hepatitídy C. Zo štúdie vedci vylúčili chorých s diabetom, hypertenziou, HIV a inými možnými príčinami zlyhávania obličiek. Avšak po tom, čo bol faktor vplyvu komorbidity na poruchu obličkových funkcií vylúčený, boli vedci prekvapení. Pri porovnaní infikovaných osôb s neinfikovanými sa ukázalo, že riziko chronického ochorenia obličiek bolo u nakazených pacientov nižšie než u nenakazených.

Obmedzenie štúdie

Výsledky rozsiahleho výskumu teda nepotvrdili hypotézu o vyššom výskyte poškodenia obličkových funkcií u osôb s hepatitídou typu C. Samozrejme, ako všetky spätne vykonávané výskumy má aj tento svoje obmedzenia. Údaje v databázach nie sú vždy úplné a metóda pre stanovenie prítomnosti vírusu hepatitídy C sa v priebehu štúdie menila.

Vyšetrovanie obličkových funkcií ako štandard?

Predsa však štúdia prináša zaujímavé dáta. Zdá sa, že pokiaľ nie je oprávnené podozrenie na poruchu obličkových funkcií napríklad z klinického obrazu či z laboratórnych hodnôt, nie je nutné robiť vyšetrenie obličkových funkcií širšiemu spektru pacientov. Peniaze na ich starostlivosť je podľa týchto výsledkov zrejme vhodnejšie investovať do iných vyšetrení a liečebných zákrokov.

(hul)

Zdroj: Sharon MM, et al. Association of Hepatitis C Virus Infection With Prevalence and Development of Kidney Disease. Am J Kidney Dis 2008;51(6):885–892..


Archív

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cestovní nemoci