Přeskočit navigaci

Aktuálne pre odborníkov

Účinnosť súčasných liečebných režimov hepatitídy C – výsledky štúdie IDEAL

Účinnosť súčasných liečebných režimov hepatitídy C – výsledky štúdie IDEAL Na Májových hepatologických dňoch 2008 boli prezentované prvé výsledky štúdie IDEAL (Individualized Dosing Efficacy vs. Flat Dosing to Assess OptimaL Peginterferon Therapy). Cieľom tejto štúdie bolo porovnať účinky plošného podávania PegIntronu s účinnosťou individualizovaného dávkovania.

Druhou časťou štúdie sa neskôr stalo porovnanie účinnosti a bezpečnosti podávania týchto kombinácií liečby:

  1. Kombinácia peginterferónu alfa-2a (Pegasys) s ribavirínom (Copegus)
  2. Kombinácia peginterferónu alfa-2b (PegIntron) v dávke 1,0 mcg/kg/týždeň s ribavirínom (Rebetol)
  3. Kombinácia peginterferónu alfa-2b (PegIntron) v dávke 1,5 mcg/kg/týždeň s ribavirínom (Rebetol).

Kvalitná štúdia s veľkým súborom pacientov

Do výskumu bolo zaradených viac než tritisíc nakazených doposiaľ neliečených osôb s genotypom 1. Pacienti boli do jednotlivých liečebných skupín priraďovaní náhodne. Štúdia prebiehala na niekoľkých rôznych pracoviskách.

Podobné nežiaduce účinky rôznych liečebných režimov

Frekvencia hlásených nežiaducich účinkov bola podobná vo všetkých režimoch. Najčastejším nežiaducim účinkom bol vo všetkých liečebných postupoch flu-like syndróm (chrípkové príznaky). Prerušenie liečby sa vyskytovalo rovnako často vo všetkých skupinách.

Trvalá virologická odpoveď dosiahnutá bez ohľadu na liečebný postup

Najzaujímavejšie zistenie nastalo pri porovnaní jednotlivých liečebných režimov, čo sa týka dosiahnutia trvalej virologickej odpovede. Po 24 týždňoch nebola detegovateľná RNA vírusu hepatitídy C u 40 % pacientov bez ohľadu na liečebnú kombináciu. Jednotlivé režimy sa líšili maximálne o tri percentá, tento rozdiel je však štatisticky nevýznamný.

Ukazuje sa, že jednotlivé liečebné režimy sú podobne účinné na veľkých súboroch pacientov. Pre prax potom platí, že je potrebné liečbu zvažovať s ohľadom na pacientovu znášanlivosť jednotlivých prípravkov. Pre užitie vyšších dávok PegIntronu zrejme nie je vo väčšine prípadov odôvodnenie.

(hul)

Zdroj: Urbánek P. Primární léčba: klinické rozdíly mezi současnými léčebnými režimy a jejich důsledky pro pacienta. Satelitní symposium firmy Schering-Plough. XXXVI. Májové hepatologické dny. 15. 5. 2008.


Archív

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cílená biologická léčba