Přeskočit navigaci

Aktuálne pre odborníkov

Úspešná terapia chronickej hepatitídy C pegylovaným interferónom v kombinácii s ribavirínom u pacientov na substitučnej terapii metadonom

Úspešná terapia chronickej hepatitídy C pegylovaným interferónom v kombinácii s ribavirínom u pacientov na substitučnej terapii metadonom Užívatelia injekčných drog, ktorí sú zároveň nakazení vírusom hepatitídy C (HCV), predstavujú v Spojených štátoch amerických 60 % z viac než 4 miliónov užívateľov intravenóznych drog. Patrí medzi nich aj mnoho pacientov na substitučnej terapii metadonom.

Existuje zatiaľ veľmi málo zdrojov, ktoré by opisovali klinické výsledky terapie pacientov liečených pre infekciu HCV, ktorí by boli zároveň na substitučnej terapii metadonom. V tejto americkej retrospektívnej štúdii sú analyzované klinické výsledky terapie 73 pacientov liečených pre HCV infekciu a zaradených v programe substitúcie metadonom.

Celkom 55 % pacientov dosiahlo virologickú odpoveď, keď HCV nebol detegovaný v krvnom teste (end-of-treatment response) a 45 % dosiahlo trvalú virologickú odpoveď, keď HCV nebol detegovaný v krvi ani 6 mesiacov po ukončení liečby.

Výsledky úspešnosti liečby na tomto type terapie sa podobajú predchádzajúcim publikovaným štúdiám o terapii HCV infekcie, a to navzdory vysokej prevalencii pacientov, ktorí sú súčasnými užívateľmi drog (49 %), pacientov so združeným psychiatrickým ochorením (67 %) a pacientov s HIV koinfekciou (32 %), ktorá urýchľuje progresiu HCV infekcie.

Tieto dáta ukazujú, že HCV terapia pegylovaným interferónom (peginterferón alfa-2b) a ribavirínom je účinná u pacientov na substitučnej terapii metadonom.

(mpm)

Zdroj: Litwin AH, Harris KA ml, Nahvi S, Zamor PJ, Soloway IJ, Tenore PL, Kaswan D, Gourevitch MN, Arnsten JH.Successful treatment of chronic hepatitis C with pegylated interferon in combination with ribavirin in a methadone maintence treatment program. J Subst Abuse Treat. Publikované online 25. 11. 2008.


Archív

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Revmatické nemoci