Přeskočit navigaci

Aktuálne pre odborníkov

Znovuvzplanutie infekcie HCV u britských mužov majúcich sex s mužmi je v skutočnosti reinfekciou, a nie neskorým relapsom

Znovuvzplanutie infekcie HCV u britských mužov majúcich sex s mužmi je v skutočnosti reinfekciou, a nie neskorým relapsom Niekoľko vzplanutí prípadov zjavne sexuálne prenesenej akútnej hepatitídy typu C (HCV) bolo v poslednom čase hlásených v mestách vo Veľkej Británii, na európskom kontinente a v Austrálii. Postihnutí boli väčšinou HIV pozitívni homosexuálni alebo bisexuálni muži.

V mnohých prípadoch boli títo muži úspešne liečení, ale neskôr sa u nich opäť objavila infekcia HCV. V nedávnej prezentácii na 15. konferencii o retrovírusoch a oportúnnych infekciách v Bostone opísali vedci výsledky analýzy, ktorej cieľom bolo určiť, či títo muži boli postihnutí relapsom, alebo boli novo infikovaní.

Všetci postihnutí muži boli liečení počas svojej prvej epizódy akútnej infekcie HCV pegylovaným interferónom a ribavirínom, a dosiahli trvalú virologickú odpoveď (sustained viral response – SVR) 6 mesiacov po ukončení liečby. SVR sa považuje za vyliečenie a relaps po SVR je vzácny.

Vedci analyzovali E1/E2 sekvencie párových HCV vzoriek z prvej a z druhej epizódy HCV virémie u 8 mužov a vytvorili fylogenetické stromy, aby určili, aké blízke sú si tieto dve vzorky. U šiestich mužov však vzorky javili odlišnosti, čo ukazovalo na reinfekciu novým HCV vírusom. Väčšina analyzovaných vzoriek napovedala, že ide o reinfekciu v malej populácii HIV pozitívnych mužov, ktorí mali sex so zástupcami rovnakého pohlavia.

Ďalšie pozorovanie ukázalo, že 2 muži zaznamenali tretí výskyt HCV infekcie po druhej liečbe interferónom. Reinfekcie sa vzťahovali veľmi pravdepodobne na pokračujúcu vysoko rizikovú sexuálnu aktivitu. Genetické vyšetrenie ukazuje na to, že k prenosu infekcie dochádza v relatívne malej skupine skúmaných mužov.

Vo dvoch zostávajúcich prípadoch boli HCV vírusy veľmi podobné, čo naznačuje, že išlo buď o neskorý relaps, alebo o možnú reinfekciu zo spoločného zdroja. Bolo preto poznamenané, že bude nutné dôslednejšie informovať širokú verejnosť a zaviesť screeningové programy zamerané na hepatitídu C, obzvlášť u HIV pozitívnych mužov sexuálne žijúcich tiež s mužmi.

(jos)

Zdroj: Re-emergence of HCV in British Gay Men Appears to Be Reinfection, Not Late Relapse. Prezentované na 15th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections. Boston, MA. February 3–6, 2008. Abstract 61LB.


Archív

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cestovní nemoci