Přeskočit navigaci

Aktuálne správy

Boj s "céčkom" je možné vyhrať

Pokiaľ sa hepatitída C nelieči, môže vážne poškodiť pečeň. Tá nemôže naďalej fungovať a môže byť postihnutá cirhózou, prípadne rakovinou pečene. Preto je tiež hepatitída C najčastejším dôvodom pre transplantáciu pečene. Zistite, ako prebieha dlhodobá liečba a ako bojovať s prípadnými nežiaducimi účinkami tejto liečby.

Je hepatitída C vážna choroba a dá sa liečiť?

Áno, hepatitída C je vážna choroba. Dá sa liečiť, bohužiaľ, nie vždy je liečba úspešná, ale iba zmierni príznaky. V každom prípade je nevyhnutné, aby liečbu vykonával špecialista – hepatológ alebo gastroenterológ. Iba ten vám môže povedať, aký bude ďalší konkrétny postup.

Začiatok liečby

Prvým dôležitým krokom je zistenie, nakoľko je hepatitídou poškodená pečeň. To sa robí ultrazvukom a biopsiou pečene. Hepatitída C postupuje spravidla veľmi pomaly, no u každého pacienta je rýchlosť tohto postupu individuálna. Povedať jednoznačne, či hepatitídu C liečiť, alebo neliečiť, nie je vždy jednoduché, rozhoduje o nej špecializovaný lekár. Liečba má mnoho nežiaducich vedľajších účinkov, je nepríjemná a náročná na fyzické i psychické sily pacienta.

Ako sa pripraviť na liečbu?

Každý reaguje na liečbu inak – niekoho možno vysilí natoľko, že musí zostať aspoň niekoľko prvých dní doma, niekto chodí bez problémov do práce. Preto neexistujú všeobecné pravidlá. Ale v každom prípade je liečba veľmi náročná. A je to beh na veľmi dlhú trať.

Niekedy nie je liečba vhodná

Liečba sa neodporúča v prípadoch, keď pacient trpí súčasne inými chorobami vylučujúcimi užívanie liekov proti hepatitíde C. Pacienti závislí od alkoholu či drog sa môžu liečiť až po tom, čo sa zbavia svojej závislosti.

Nemusíte do nemocnice

Hepatitída C sa lieči ambulantne, nie je teda nevyhnutná hospitalizácia v nemocnici. To isté platí aj pre pracovnú neschopnosť. Lieky majú väčšinou dvojakú formu: obvykle sa užívajú raz týždenne podkožné injekcie a dvakrát denne tabletka. Liečba trvá obvykle 6 mesiacov, v ťažších prípadoch rok.

Vyhodnotenie, či bola liečba úspešná

Aj v prípade, že liečba prebieha dobre, sa stáva, že po ukončení liečby prepukne infekcia znovu. Preto sa 6 mesiacov po skončení liečby testuje, či zostáva pacient negatívny na test hepatitídy C, a teda či nedošlo k novému vzplanutiu infekcie. Až keď je tento kontrolný test v poriadku, je možné vyhlásiť liečbu za úspešnú. Návrat ochorenia síce takmer nehrozí, no prekonaním choroby sa nevytvára imunita. Vyliečený pacient sa tak pri novom kontakte s vírusom hepatitídy C môže opätovne nakaziť!

Liečba nemusí byť úspešná

V niektorých prípadoch nie je liečba, bohužiaľ, úspešná. A niekedy je nutné ju predčasne ukončiť, pretože pacient trpí nežiaducimi vedľajšími príznakmi liečby.

Sledovanie priebehu ochorenia

Pacienti s chronickou hepatitídou C musia byť priebežne sledovaní odborným lekárom. Frekvencia kontrol závisí od konkrétneho stavu pacienta, spravidla ide len o niekoľko návštev do roka. Pacienti, ktorí sú úspešne vyliečení, sú sledovaní spravidla raz do roka.

Lieky konzultujte s lekárom

Neberte žiadne lieky bez konzultácie s ošetrujúcim lekárom! Aj voľne predajné lieky môžu pri kombinácii s liečbou pôsobiť negatívne. Pokiaľ navštívite iného lekára, upozornite ho na lieky, ktoré užívate!

(ercp)

Zdroj: www.hepc.cz. Prednášky IV. internej kliniky gastroenterológie a hepatológie 1. LF UK a VFN v Prahe. Pokiaľ sa hepatitída C nelieči, môže vážne poškodiť pečeň. Tá nemôže naďalej fungovať a môže byť postihnutá cirhózou, prípadne rakovinou pečene. Preto je tiež hepatitída C najčastejším dôvodom pre transplantáciu pečene. Zistite, ako prebieha dlhodobá liečba a ako bojovať s prípadnými nežiaducimi účinkami tejto liečby.

Je hepatitída C vážna choroba a dá sa liečiť?

Áno, hepatitída C je vážna choroba. Dá sa liečiť, bohužiaľ, nie vždy je liečba úspešná, ale iba zmierni príznaky. V každom prípade je nevyhnutné, aby liečbu vykonával špecialista – hepatológ alebo gastroenterológ. Iba ten vám môže povedať, aký bude ďalší konkrétny postup.

Začiatok liečby

Prvým dôležitým krokom je zistenie, nakoľko je hepatitídou poškodená pečeň. To sa robí ultrazvukom a biopsiou pečene. Hepatitída C postupuje spravidla veľmi pomaly, no u každého pacienta je rýchlosť tohto postupu individuálna. Povedať jednoznačne, či hepatitídu C liečiť, alebo neliečiť, nie je vždy jednoduché, rozhoduje o nej špecializovaný lekár. Liečba má mnoho nežiaducich vedľajších účinkov, je nepríjemná a náročná na fyzické i psychické sily pacienta.

Ako sa pripraviť na liečbu?

Každý reaguje na liečbu inak – niekoho možno vysilí natoľko, že musí zostať aspoň niekoľko prvých dní doma, niekto chodí bez problémov do práce. Preto neexistujú všeobecné pravidlá. Ale v každom prípade je liečba veľmi náročná. A je to beh na veľmi dlhú trať.

Niekedy nie je liečba vhodná

Liečba sa neodporúča v prípadoch, keď pacient trpí súčasne inými chorobami vylučujúcimi užívanie liekov proti hepatitíde C. Pacienti závislí od alkoholu či drog sa môžu liečiť až po tom, čo sa zbavia svojej závislosti.

Nemusíte do nemocnice

Hepatitída C sa lieči ambulantne, nie je teda nevyhnutná hospitalizácia v nemocnici. To isté platí aj pre pracovnú neschopnosť. Lieky majú väčšinou dvojakú formu: obvykle sa užívajú raz týždenne podkožné injekcie a dvakrát denne tabletka. Liečba trvá obvykle 6 mesiacov, v ťažších prípadoch rok.

Vyhodnotenie, či bola liečba úspešná

Aj v prípade, že liečba prebieha dobre, sa stáva, že po ukončení liečby prepukne infekcia znovu. Preto sa 6 mesiacov po skončení liečby testuje, či zostáva pacient negatívny na test hepatitídy C, a teda či nedošlo k novému vzplanutiu infekcie. Až keď je tento kontrolný test v poriadku, je možné vyhlásiť liečbu za úspešnú. Návrat ochorenia síce takmer nehrozí, no prekonaním choroby sa nevytvára imunita. Vyliečený pacient sa tak pri novom kontakte s vírusom hepatitídy C môže opätovne nakaziť!

Liečba nemusí byť úspešná

V niektorých prípadoch nie je liečba, bohužiaľ, úspešná. A niekedy je nutné ju predčasne ukončiť, pretože pacient trpí nežiaducimi vedľajšími príznakmi liečby.

Sledovanie priebehu ochorenia

Pacienti s chronickou hepatitídou C musia byť priebežne sledovaní odborným lekárom. Frekvencia kontrol závisí od konkrétneho stavu pacienta, spravidla ide len o niekoľko návštev do roka. Pacienti, ktorí sú úspešne vyliečení, sú sledovaní spravidla raz do roka.

Lieky konzultujte s lekárom

Neberte žiadne lieky bez konzultácie s ošetrujúcim lekárom! Aj voľne predajné lieky môžu pri kombinácii s liečbou pôsobiť negatívne. Pokiaľ navštívite iného lekára, upozornite ho na lieky, ktoré užívate!

(ercp)

Zdroj: www.hepc.cz. Prednášky IV. internej kliniky gastroenterológie a hepatológie 1. LF UK a VFN v Prahe.


Poradňa lekára

 

Otázka: Dobrý deň Vyšetrením vzorky mojej krvi po odbere bol zistený reaktívny výsledok...

Odpoveď: Vhodné je vyšetrenie opakovať, pokiaľ je to jediný pozitívny laboratórny ukazov...

 
 
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba