Přeskočit navigaci

Slovníček pojmov

ALT
– alanínaminotransferáza – enzým tvorený vnútri pečeňovej bunky; pri jej poškodení sa „vylieva“ do krvného riečiska; zvýšené hladiny ALT v krvi tak upozornia na existenciu poškodenia pečene

cirhóza
– ľudovo „stvrdnutie pečene“ – stav, pri ktorom je pečeň zjazvená a mení svoju štruktúru; dochádza k výraznej zmene prietoku krvi a vznikajú komplikácie

diagnóza
– rozoznanie choroby a jej pomenovanie; k tomu pomáha pozorovanie príznakov a výsledky laboratórnych vyšetrení

enzým
– bielkovina, ktorá dokáže urýchľovať reakcie prebiehajúce v organizme

genotyp
– súbor všetkých dedičných vlastností uložených v génoch; jeden vírus môže mať niekoľko rôznych genotypov; líšia sa malými detailmi, ale môžu spôsobovať rozdiely v priebehu choroby i účinnosti jej liečby

hepatitída
– zápal pečene; označujú sa tak najčastejšie zápaly pečene vyvolané vírusmi

hepatológ
– lekár – špecialista zaoberajúci sa chorobami pečene

HCV
– vírus hepatitídy typu C

imunitný systém
– systém, ktorý používa organizmus na obranu proti cudzím látkam (napr. baktériám a vírusom), ktoré doň prenikli a mohli by mu škodiť

interferón
– jedna zo zbraní imunitného systému, bielkovina ničiaca vírusy a zabraňujúca ich množeniu; umelo pripravený interferón sa používa pri liečbe hepatitídy typu C

kryoglobulíny
– bielkoviny, ktoré sa v tele normálne nevyskytujú; vznikajú v dôsledku dlhodobej stimulácie buniek imunitného systému vírusom HCV; môžu byť jednou zo zložiek imunokomplexov; spôsobujú bolesť v kĺboch a vyrážku

PCR
– diagnostická metóda určenia prítomnosti a množstva vírusu

protilátka
– bielkovina tvorená imunitným systémom, ktorá pôsobí proti cudzím bielkovinám v organizme

relaps
– opakované objavenie sa príznakov ochorenia, ktoré bolo v pokojovom období remisia – vymiznutie príznakov ochorenia, nie však ochorenia samotného

ribavirín
– protivírusový liek používaný spolu s interferónom pri liečbe hepatitídy typu C

RNA
– ribonukleová kyselina; je uložená v bunkách a zapája sa do tvorby nových bielkovín

sérum
– kvapalná zložka krvi

vírus
– mikroorganizmus viditeľný iba elektrónovým mikroskopom; nemá vlastné bunky, preto napáda cudzie a množí sa v nich vniknutím vírusu do organizmu a jeho množením v bunkách vzniká infekcia

žltačka
– nadmerné množstvo žltého farbiva v organizme; jeho príčinou je často ochorenie pečene.

Poradňa lekára

 

Otázka: Dobrý deň Vyšetrením vzorky mojej krvi po odbere bol zistený reaktívny výsledok...

Odpoveď: Vhodné je vyšetrenie opakovať, pokiaľ je to jediný pozitívny laboratórny ukazov...

 
 
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR