Přeskočit navigaci

Aktuálne správy

Hepatitída A verzus hepatitída C – ktorú by ste "radšej"?

Najjednoduchšia je odpoveď, že žiadnu. Najlepšie je skrátka vyhnúť sa akejkoľvek hepatitíde, respektíve chorobám vôbec. Čisto hypoteticky by ste si však "mali" zvoliť žltačku typu A. Vírus "céčka je totiž predsa len nebezpečnejší.

Obe hepatitídy napádajú pečeň a poškodzujú ju. Líšia sa však ako v priebehu ochorenia, tak v možných následkoch. Zatiaľ čo hepatitída A obvykle prichádza nápadne, sprevádzaná zožltnutím očného beľma, prípadne kože, a je v absolútnej väčšine prípadov sprevádzaná aj výraznou únavou, nechutenstvom a bolesťou v pravom podrebrí, akútne štádium nákazy hepatitídou C často prebehne celkom nenápadne, bez akýchkoľvek varovných príznakov.

Nebezpečné céčko

Ochorenie hepatitídou A síce môže prebiehať prudko a ohroziť život pacienta zlyhaním pečene, deje sa tak však absolútne výnimočne. Obvykle je človek za niekoľko týždňov vyliečený z akútnych ťažkostí a po niekoľkých mesiacoch je celkom fit a bez následkov. Naproti tomu hepatitída C v podstate vždy prechádza do chronického štádia, a keďže akútne štádium často nie je zachytené (bezpečne ho je možné rozpoznať iba z krvných odberov, klinický obraz naň väčšinou nijako neukazuje, takže pacient nemá dôvod vyhľadať lekára), môže ticho škodiť aj roky, než sa na nákazu vôbec príde.

Donedávna bola hepatitída C nevyliečiteľným ochorením, ktoré po rokoch viedlo spravidla k rozvoju karcinómu pečene, rýchle smrtiacemu typu rakoviny. V súčasnosti je k dispozícii liečba, ktorá vedie k vyliečeniu až v šesťdesiatich percentách prípadov, je však veľmi nákladná a nie je vhodná pre každého.

Proti hepatitíde A sa je možné navyše účinne chrániť pomocou očkovania. Očkovanie proti hepatitíde C dosiaľ neexistuje. Už ste sa rozhodli, ktorú hepatitídu by ste radšej? Iste, žiadnu.

(zak)

Zdroj:
Klener et al., Vnútorné lekárstvo, zväzok IV, Gastroenterológia, hematológia, Galén 2002
Göpfertová et al., Epidemiológia, Karolinum, 2006


Poradňa lekára

 

Otázka: Dobrý deň Vyšetrením vzorky mojej krvi po odbere bol zistený reaktívny výsledok...

Odpoveď: Vhodné je vyšetrenie opakovať, pokiaľ je to jediný pozitívny laboratórny ukazov...

 
 
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Fenylketonurie a PKU dieta