Přeskočit navigaci

Aktuálne správy

Infekcia žltačkou typu C môže pôsobiť ako ochrana pred ďalšou nákazou

Ak ste boli nakazení vírusovou žltačkou typu C (hepatitída C) a potom vírus eliminovali, či už pomocou obrannej reakcie vlastného tela, alebo vďaka účinnej liečbe, môžete napriek tomu na túto chorobu ochorieť znovu. Táto šanca je však našťastie minimálna.

Nákaza ako ochrana

V štúdii publikovanej v roku 2006 v časopise Issue of Hepatology jej autori zistili, že pacienti, ktorí boli pozitívni na vírus hepatitídy C (HCV), ale po liečbe boli znovu testovaní s negatívnym výsledkom, majú významne nižšie riziko ochorieť na žltačku typu C než ľudia, ktorí túto chorobu nikdy nemali.

Šimpanzy bez žltačky

Toto zistenie potvrdzuje pôvodnú hypotézu, že predchádzajúca expozícia vírusu hepatitídy C a následné vytvorenie protilátok môže byť ochranné tak, ako je to napríklad pri šimpanzoch. Pri šimpanzoch, u ktorých bola žltačka úspešne vyliečená (boli následne negatívne na HCV), nedochádza väčšinou k opakovanej nákaze, a ak áno, je táto druhá infekcia len veľmi mierna.

Vo vyššie zmienenej štúdii vyšlo najavo, že pacienti, ktorí ochoreli na žltačku typu C a potom vírus z tela eliminovali, mali v porovnaní so zdravými ľuďmi štyrikrát menšiu pravdepodobnosť, že ochorejú znovu. A to aj napriek tomu, že vykazovali výrazne rizikovejšie správanie (užívatelia intravenóznych drog, ľudia so súbežnou HIV infekciou atď.).

Riziko infekcie? Áno, ale nižšie

Terajšia medikamentózna liečba žltačky typu C vylieči až polovicu nakazených pacientov. Časť nakazených osôb potom dokáže vylúčiť vírus spontánne. U všetkých týchto ľudí je teda nebezpečenstvo, že v budúcnosti opäť ochorejú na rovnakú chorobu, výrazne menšie.

Napriek tomu sa však človek po prekonanej žltačke typu C nemôže spoliehať len na protilátky. Predpokladom zníženia rizika na minimum je vyvarovať sa nebezpečného štýlu života, predovšetkým neužívať intravenózne drogy, vyhnúť sa kontaktu s cudzou krvou a používať kondóm pri pohlavnom styku s novým partnerom alebo partnerom, ktorý bol alebo je užívateľom intravenóznych drog. Tieto opatrenia sú totiž zatiaľ najlepšou taktikou, ako sa ochoreniu vyhnúť.

(sva)

Zdroj:
Jason Grebely, Brian Conway, Jesse D. Raffa, Calvin Lai, Mel Krajden, Mark W. Tyndall. Hepatitis C Virus Reinfection in Injection Drug Users. Hepatology 2006 November; (DOI: 10.1002/hep.21376).Rena K. Fox. National Hepatitis C Program. 2007 March.
www.hepatitis.va.gov


Poradňa lekára

 

Otázka: Dobrý deň Vyšetrením vzorky mojej krvi po odbere bol zistený reaktívny výsledok...

Odpoveď: Vhodné je vyšetrenie opakovať, pokiaľ je to jediný pozitívny laboratórny ukazov...

 
 
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba