Přeskočit navigaci

Aktuálne správy

Krvná transfúzia predstavuje len minimálne riziko prenosu žltačky

Krvná transfúzia v mnohých prípadoch zachraňuje ľudské životy. Zároveň sa však ponúka otázka bezpečnosti a ochrany zdravia príjemcu cudzej krvi. Táto tekutina totiž môže byť nositeľom nielen kyslíka a mnohých ďalších látok nevyhnutných pre chod organizmu, ale aj prenášačom rôznych chorôb. Napríklad niektorého typu žltačky.

Ochorenie žltačkou po užití krvnej transfúzie môže vzniknúť v dôsledku vírusovej hepatitídy, teda jednoducho povedané zápalu pečene vyvolaného infekciou. Nebezpečný variant potom predstavuje možnosť prechodu vírusovej hepatitídy do chronického štádia, keď priebeh ochorenia môže byť dlho celkom bez príznakov. Postupom času však môže dospieť k závažnej cirhóze pečene.

Žltačka včera a dnes

V súvislosti s problematikou prenosu vírusov žltačky zaznamenali americkí lekári v uplynulých rokoch výrazný pokrok. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia ochorel na žltačku každý tretí pacient, ktorý dostal krvnú transfúziu. V súčasnosti, vďaka moderným diagnostickým a vyšetrovacím metódam a následnému lepšiemu porozumeniu vzniku a rozvoju daného ochorenia, je toto riziko už minimalizované na zanedbateľnú mieru. Pri hepatitíde typu B sa tak teraz v USA udáva jeden chorý na 63 000 pacientov a pri type C je to jeden pacient na 125 000 pacientov z tých, ktorí potrebovali krvnú transfúziu.

Krv pod dozorom

Faktorov umožňujúcich tento výrazný posun k zníženiu výskytu žltačky u všetkých chorých, ktorým je podaná krvná transfúzia, existuje viac. Ide však predovšetkým o dva dôležité prvky: - zlepšenie možnosti screeningu a výberu darcov, - výrazný pokrok v testovaní vírusových hepatitíd a v detekcii bezpríznakových nosičov, ktoré sú najčastejšími prenášačmi ochorenia.

K dispozícii je set testov identifikujúcich v krvi nakazených darcov bielkovinovú molekulu typickú pre vírus hepatitídy B, takzvaný špecifický povrchový antigén. Ďalej je možné identifikovať protilátky proti vírusu hepatitídy C, ktoré organizmus sám vyrobí a následne krvou presúva do požadovaných lokalít. Okrem týchto príkladov existujú aj ďalšie používané bielkovinové reťazce, ktoré určia (alebo vylúčia) s vysokou presnosťou danú infekciu.

Stále bezpečnejšia transfúzia

Riziko žltačky pri manipulácii s krvou síce stále zostáva potenciálnym nebezpečenstvom pre zdravie, súčasnými možnosťami vyšetrovacích metód sa však darí toto riziko minimalizovať. Tým sa zároveň rozširujú možnosti bezpečného použitia krvných transfúzií a následnej lekárskej intervencie pri závažných stavoch, keď sú krvné náhrady nezastupiteľným liekom pre záchranu ľudského života.

(ajo)

Zdroje: Journal of Gastroenterology & Hepatology.


Poradňa lekára

 

Otázka: Dobrý deň Vyšetrením vzorky mojej krvi po odbere bol zistený reaktívny výsledok...

Odpoveď: Vhodné je vyšetrenie opakovať, pokiaľ je to jediný pozitívny laboratórny ukazov...

 
 
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cílená biologická léčba