Přeskočit navigaci

Aktuálne správy

Návykové látky ovplyvňujú priebeh chronickej hepatitídy C

Priebeh ochorenia chronickou hepatitídou typu C je veľmi individuálny. U niekoho prebehne ako akútne ochorenie, u väčšiny ľudí sa však vyskytne ako chronická choroba. Výnimkou nie sú prípady, kedy na prebiehajúci zápal upozorní až komplikácia, ako je cirhóza pečene alebo karcinóm pečene.

Pritom doba, za ktorú k vzniku cirhózy dôjde, sa značne líši prípad od prípadu. Vedci sa preto zameriavajú na rôzne okolnosti, ktoré by túto rôznorodosť mohli vysvetliť. Priebeh infekcie vírusovou hepatitídou C môže byť totiž odlišný tiež podľa typu užívanej návykovej látky.

  1. Alkohol
    Už skoršie výskumy dokázali, že pitie väčšieho množstva alkoholu u osôb s infekciou vírusom hepatitídy C spôsobuje významne vyššie riziko rýchleho rozvoja cirhózy pečene. V nových štúdiách sa ukazuje, že nepriaznivý vplyv na pečeň má bohužiaľ aj striedme príležitostné požívanie alkoholu.

  2. Tabakové výrobky
    Lekárske záznamy o ľuďoch nakazených chronickou hepatitídou C vypovedajú o tom, že tiež u osôb fajčiacich cigarety dochádza rýchlejšie k vzniku cirhózy pečene. Vedci ešte neodhalili presne mechanizmus, ktorým k tomu dochádza, ale štatistika hovorí jasne.

  3. Marihuana
    V poslednej dobe stúpa počet ľudí, ktorí pravidelne fajčia marihuanu. To poškodzuje pečeň samo o sebe. Kombinácia fajčenia marihuany s postihnutím pečene pri hepatitíde C riziko ešte niekoľkokrát zvyšuje.

Aj látky bežne dostupné teda predstavujú pre človeka nakazeného žltačkovým vírusom skutočné riziko. Každý pacient by preto mal byť o tejto svojej chorobe podrobne informovaný. Len tak sa potom môže cielene vyhýbať látkam, ktoré jeho už podlomené zdravie môžu ďalej poškodiť.

(hul)

Zdroj: Mallat A., Hezode C., Lotersztajn S. Environmental factors as disease accelerators during chronic hepatitis C. J Hepatol, 2008;48:657–665.


Poradňa lekára

 

Otázka: Dobrý deň Vyšetrením vzorky mojej krvi po odbere bol zistený reaktívny výsledok...

Odpoveď: Vhodné je vyšetrenie opakovať, pokiaľ je to jediný pozitívny laboratórny ukazov...

 
 
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Růst dětí