Přeskočit navigaci

Aktuálne správy

Prevencia vzniku vírusovej hepatitídy C je stále na nízkej úrovni

V západnej Európe prebehli rozsiahle výskumy zamerané na zdravie ľudí "na okraji spoločnosti". Cieľom bolo zistiť, aká častá je u nich hepatitída B (VHB), hepatitída C (VHC) a HIV. Výsledky naznačujú, že spoločnosť má stále veľké rezervy v prevencii.

Screening? Rozhodne áno!

V rokoch 2003 až 2004 skúmali francúzski lekári zdravotný stav u 988 osôb z najnižších sociálnych vrstiev. Nakazených VHC bolo 4,7 %, v bežnej európskej populácii to je približne 1 %. Vysoká početnosť infekcie vzhľadom k rizikovému životnému štýlu a absolútnemu zanedbaniu zdravotnej starostlivosti (títo ľudia si neplatia zdravotné poistenie) taká prekvapivá nebola.

Alarmujúce však bolo zistenie, že 80 % z infikovaných osôb o svojej nákaze až do tohto výskumu nevedela. Ak uvážime, že infekcia VHC často prebieha bezpríznakovo a časť tejto populácie je závislá od drog alebo sa živí prostitúciou, je zavedenie screeningového testovania na VHC namieste.

Spoločné bývanie, spoločné nákazy

Adiktológovia (vedci skúmajúci závislosti) z londýnskej St. George‘s Medical Hospital zas u mladých narkomanov z juhovýchodu Anglicka skúmali výskyt nákaz prenosných krvou. Zajímalo ich tiež, kedy títo ľudia začali s užívaním drog, ako bývajú, s kým žijú a ako využívajú zdravotný systém. Všetkým ponúkli testovanie na HBV, HCV a HIV. A výsledky?

Testovanie na HIV podstúpila len polovica zo 102 respondentov, nakazených však bolo 3,7 %, HBV bolo infikovaných 20,4 % a HCV až 55,8 % zo všetkých testovaných! Ukázalo sa, že pre šírenie nákaz bol kľúčový spoločný život a zdieľanie riadu a prostriedkov osobnej hygieny.

Nechránený sex sa zas podpísal pod vysoké percento nakazených HBV. Početnosť HBV a HCV rástla medzi narkomanmi priamo úmerne s dĺžkou užívania návykovej látky, a častejšie boli nakazení tí, čo s drogami začali skôr.

Varovným signálom pre spoločnosť je však odmietanie zdravotnej starostlivosti zo strany narkomanov. Odmietajú sa nechať očkovať proti HBV a s testovaním HIV pozitivity sa neobťažujú.

Žiť bez rizík

Tolerancia Európanov k prostitúcii a zneužívaniu návykových látok postupne rastie. Legislatíva je na tieto negatívne spoločenské javy krátka. A infekcie HCV a tiež HIV prebiehajú zo začiatku bez príznakov. Bolo by síce dobré nechať často testovať rizikových jedincov. Omnoho lepší je však zodpovedný prístup k vlastnému životu.

(Ela)

Zdroje:
Edeh J, Spalding P. Screening for HIV, HBV and HCV markers among drug users in treatment in rural south-east England. Department of Addictive Behaviour, St George's Hospital Medical School, London. Journal of public health medicine 2000 Dec;22(4):531–539.
Screening campaign of hepatitis C among underprivileged people consulting in health centres of Lyon area, France.
Sahajian F, Vanhems P, Bailly F, Fabry J, Trepo C, Sepetjan M. Programme ADHEC, Laboratoire d'Epidémiologie et de Santé Publique Université de Lyon, France. European Journal of public health 2007 Jun;17(3):263–271.


Poradňa lekára

 

Otázka: Dobrý deň Vyšetrením vzorky mojej krvi po odbere bol zistený reaktívny výsledok...

Odpoveď: Vhodné je vyšetrenie opakovať, pokiaľ je to jediný pozitívny laboratórny ukazov...

 
 
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cestovní nemoci