Přeskočit navigaci

Banskobystrický kraj

Pracoviská hepatológie a gastroenterológie

Interná klinika FN FDR
Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica
hepatologická ambulancia
Doc. MUDr. Skladaný, tel.: 048/4413522

Oddelenie vnútorného lekárstva
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o.
Námestie republiky 15, Lučenec
gastroenterologická a hepatologická ambulancia
MUDr. Zachar, tel.: 047/4311191

Infektologické pracoviská

Infekčné oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta
Nám. arm. gen. L. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
MUDr. Lovrantová, tel.: 048/4335315

Infekčné oddelenie, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nám. Republiky 14, 98401 Lučenec
MUDr. Kirschner, tel.: 047/4311265

Poradňa lekára

 

Otázka: Dobrý deň Vyšetrením vzorky mojej krvi po odbere bol zistený reaktívny výsledok...

Odpoveď: Vhodné je vyšetrenie opakovať, pokiaľ je to jediný pozitívny laboratórny ukazov...

 
 
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Revmatické nemoci