Přeskočit navigaci

Bratislavský kraj

Pracoviská hepatológie a gastroenterológie

3. interná klinika, LF UK a FN L. Dérera
Limbova 5, Bratislava
hepatologická ambulancia
Prof. MUDr. Kupčová, CSc., tel.: 02/59542370, 0915714118
Doc. MUDr. Szántová, CSc. 0905351971

Ústav farmakológie a klinickej farmakológie
Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12 – 14, Bratislava,
hepatologická ambulancia
Prof. MUDr. Holomáň, CSc., tel.: 02/59369557

1. interná klinika SZU a FN L. Dérera
Limbová 5, Bratislava
hepatologická ambulancia
Prof. MUDr. Hrušovský, CSc., tel.: 02/5954 3439

Thalion, Gastroenterohepatologické centrum
Mýtna 5, Bratislava
Gastroenterologicko-hepatologická ambulancia
MUDr. Oltman, PhD., tel.: 02/57108528

Infektologické pracoviská

Klinika infektológie a geografickej medicíny
Limbová 5, 833 05 Bratislava
hepatologická ambulanica, MUDr. Šudová, tel.: 02/59542951

Poradňa lekára

 

Otázka: Dobrý deň Vyšetrením vzorky mojej krvi po odbere bol zistený reaktívny výsledok...

Odpoveď: Vhodné je vyšetrenie opakovať, pokiaľ je to jediný pozitívny laboratórny ukazov...

 
 
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cestovní nemoci