Přeskočit navigaci

Drogy a céčko

Drogovo závislí ľudia sú vo zvýšenej miere ohrození infekciou vírusom hepatitídy C.

To sa týka najmä ľudí užívajúcich drogy injekčne. Z tejto skupiny sú ohrození predovšetkým tí jedinci, ktorí si požičiavajú ihly. Vírus hepatitídy C sa totiž prenáša krvou.

Podľa údajov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy je injekčné užívanie drog od deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia najčastejším spôsobom nákazy vírusom hepatitídy C, 90 % všetkých novo infikovaných prípadov nákazy sa týka injekčných užívateľov drog.

Závislosti od alkoholu a drog z pohľadu lekára často negatívne ovplyvňujú spoluprácu pri liečbe hepatitídy. K osobnostným charakteristikám ľudí, ktorí riešia svoje problémy zneužívaním návykových látok, patrí malá spoľahlivosť.

Závislí ľudia sa tiež môžu obávať kontaktu so zdravotníckym zariadením. Môžu sa báť, že rodina a ich široké okolie zistí, že sú závislí. Niekedy sa (prakticky bezdôvodne) obávajú, že by boli nútení k odvykacej liečbe. U drogovo závislých je tiež častejší výskyt psychiatrických ochorení, ako je napríklad depresia. To ďalej zhoršuje prístup pacientov k terapii.

Účinok terapie chronickej infekcie vírusom hepatitídy C je rovnaký ako u ostatných chorých. Už 8 hodín po aplikácii liečivej látky – interferónu – je zabránené ďalšiemu šíreniu infekcie. Aby však bola reálna šanca na úplné vyliečenie, je dôležité, aby pacient spolupracoval s lekárom minimálne niekoľko mesiacov.

K začatiu dlhodobej terapie, ktorá je pre štát a zdravotníctvo veľmi nákladná, je preto dôležitá možnosť nadviazania spolupráce s pacientom. Samozrejme, to neznamená, že pacient bude automaticky nútený k liečbe. Pokiaľ sa k nej však dobrovoľne rozhodne, súčinnosť s lekárom nevyhnutná je.

Pacienti podstupujúci substitučnú liečbu sú lekárom považovaní za pacientov s kontrolovaným psychiatrickým ochorením. Postup, diagnostika a terapia vírusovej hepatitídy C u spolupracujúceho pacienta s aktívnou drogovou závislosťou (alebo na substitučnej terapii) je zhodný s lekárskym postupom u pacientov bez závislosti.

Drogovo závislý človek by sa preto mal snažiť bojovať so svojou závislosťou. Dnes je možné podstúpiť napríklad substitučnú liečbu, ktorá pomáha zbaviť sa odvykacích ťažkostí.

Zdroj:
www.ceska-hepatologie.cz
www.drogy-info.cz

Poradňa lekára

 

Otázka: Dobrý deň Vyšetrením vzorky mojej krvi po odbere bol zistený reaktívny výsledok...

Odpoveď: Vhodné je vyšetrenie opakovať, pokiaľ je to jediný pozitívny laboratórny ukazov...

 
 
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Hojení ran a diabetická noha