Přeskočit navigaci

Mentálne zdravie

"Céčko" môže prebiehať mnohými rôznymi spôsobmi. Ako na infekciu zareaguje vaše telo, sa nedá vopred odhadnúť. Takisto sa nedá odhadnúť, ako zareaguje duša.

Každý sme iný. Odlišnosti sa prejavujú i v našom vzťahu k chorobe. Niektorí z nás si ju odmietajú pripustiť a majú tendenciu situáciu zľahčovať. Iní sa uzatvárajú do seba a ostýchajú sa požiadať o pomoc alebo ju odmietajú prijať. Niekto pri najmenšom zadrhnutí rezignuje, iný vytrvalo bojuje.

Hmla predo mnou, hmla za mnou...

U niektorých chorých sa môže v priebehu "céčka" prejaviť porucha mentálnych funkcií označovaná ako brain fog, čo možno voľne preložiť ako zastretie mysle. K jej prejavom patrí:

 • zábudlivosť,
 • zmätenosť,
 • spomalené myslenie,
 • roztržitosť,
 • odosobnenie.

V praxi sa to prejavuje napríklad zabúdaním zverených úloh. Chorí môžu mať problémy i v kontakte s okolím, pretože sa napriek všemožnej snahe nie sú schopní adekvátne vyjadriť.

Hepatitídu C mnohokrát sprevádzajú aj iné poruchy duševného zdravia:

 • depresie,
 • stres,
 • kolísanie nálady.

Okolie si tieto situácie často mylne vysvetľuje ako schválnosť alebo prejav nevôle zo strany chorého. Príčinou je však chemická nerovnováha v mozgu. Chorý je situáciou zmätený a frustrovaný rovnako ako jeho okolie.

Pomôž si sám

Čo pre seba môžete urobiť sami? Lekári svojim pacientom odporúčajú viesť pokiaľ možno čo najviac "normálny" život. "Normálny" sa pokúste vnímať ako zdravý. Dodržujte racionálnu životosprávu. Taktiež dbajte o udržovanie svojej psychickej pohody:

 • počúvajte obľúbenú hudbu,
 • vyskúšajte relaxačné techniky,
 • pestujte svoje záľuby,
 • nestráňte sa spoločnosti.

Čo ostatní?

Po tom, čo svojich blízkych oboznámite so svojou diagnózou, môžete sa stretnúť s množstvom odlišných reakcií. Nielen so svojou vlastnou chorobou, ale i s chorobou blízkych sa každý vyrovnáva inak. Musíte si uvedomiť, že i vaša rodina potrebuje čas. Život váš i ostatných členov rodiny bude ovplyvnený. Môže byť narušená jeho rovnováha. Napäté vzťahy riešte vzájomnou komunikáciou.

Okrem dôležitej pomoci vlastnej rodiny a priateľov môžu k zvládnutiu zložitej situácie prispieť i ostatní. Nebojte sa v prípade potreby požiadať o pomoc zvonku. Pre chorých i vyliečených pacientov s hepatitídou C existuje rad podporných skupín. Od ľudí s rovnakým alebo podobným problémom tu môžete získať množstvo nových informácií. Poradia vám, ako sa vyrovnať s diagnózou, liečbou i jej komplikáciami. Požiadajte svojho lekára o kontakt na niektorú skupinu vo svojom okolí.

Poradňa lekára

 

Otázka: Dobrý deň Vyšetrením vzorky mojej krvi po odbere bol zistený reaktívny výsledok...

Odpoveď: Vhodné je vyšetrenie opakovať, pokiaľ je to jediný pozitívny laboratórny ukazov...

 
 
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Křečové žíly