Přeskočit navigaci

Začiatok liečby

Ne každý pacient s hepatitidou C je automaticky léčen. Před zahájením léčby je třeba pečlivě zvážit rizika a výhody. Protivirová léčba je agresivní a má množství nežádoucích účinků. Její rizika musí být vždy vyvážena prospěchem.

Pre výber pacientov k jednotlivým typom liečby existuje niekoľko odporúčaných postupov.

Liečení sú obvykle pacienti, u ktorých:

 • bol vírus hepatitídy typu C zistený vyšetrením PCR,
 • majú trvalo (dlhšie než 6 mesiacov) zvýšené hodnoty ALT – najmenej 1,5-krát,
 • krvné vyšetrenie (počet krvných doštičiek, bielych krviniek, množstvo hemoglobínu, bilirubínu a albumínu, protrombínový čas) zodpovedá stanoveným hodnotám,
 • pečeňová biopsia potvrdila známky fibrózy, zápalu a zániku pečeňových buniek,
 • nebola zistená známka komplikácií cirhózy (varixy v pažeráku, voda v bruchu, poškodenie mozgu), nie sú prítomné známky depresie alebo psychózy (liečba by mohla tieto stavy nebezpečne zhoršiť).

Liečba by nemala byť začatá u ľudí, ktorí:

 • naďalej pijú veľké množstvo alkoholu – alkohol zvyšuje množstvo vírusu v organizme a obmedzuje účinnosť liečby,
 • aktívne užívajú vnútrožilové drogy – podmienkou liečby je zbavenie sa závislosti na ilegálnej droge, tzn. buď úplná abstinencia, alebo zaradenie do niektorého zo substitučných programov,
 • trpia alebo v minulosti trpeli silnými depresiami – prípravky používané na liečbu môžu ich stav významne zhoršiť,
 • majú rozvinutú cirhózu s komplikáciami – liečba v tomto prípade už, bohužiaľ, nemá prínos.

Rozhodnutiu o začatí liečby predchádza posúdenie mnohých okolností. Zložitá a nákladná liečba s množstvom nežiaducich účinkov nie je vhodná pre každého. Do úvahy prichádza popri už uvedených kritériách niekoľko ďalších faktorov:

 • vek a celková kondícia,
 • dĺžka trvania infekcie "céčkom",
 • riziko rozvoja cirhózy,
 • pravdepodobnosť úspechu terapie,
 • pridružené choroby,
 • profesionálne i životné plány chorého.

V súčasnosti existuje niekoľko rôznych spôsobov liečby. Pre každý liek sú stanovené prísne indikačné kritériá – situácie, v ktorých je možné liečbu začať. V prípade každého pacienta sa ešte berie do úvahy individuálna situácia. Rozhodnutie o liečbe a ďalšom postupe preto lekár robí spoločne s chorým a v závislosti od jeho ochoty a vôle navrhovanú liečbu podstúpiť.

Ako prebieha?

Štandardná liečba dnes obvykle znamená podkožné injekcie raz týždenne doplnené o denné užívanie tabliet. Prebieha väčšinou ambulantne, bez nutnosti zostať v nemocnici. Niektorí lekári odporúčajú v prvých dňoch liečenia hospitalizáciu v nemocnici, aby bolo možné podchytiť prípadné nečakané reakcie na liečbu. V závislosti od charakteru zamestnania môžu však niektorí pacienti aj v priebehu liečby chodiť do práce. Určité obmedzenia sú namieste predovšetkým v prípadoch, keď chorý vykonáva náročnú manuálnu prácu.

Pacienti s akútnou a chronickou hepatitídou C sú trvalo sledovaní na špeciálnych pracoviskách zaoberajúcich sa pečeňovými chorobami, v hepatologických poradniach. Protivírusovú liečbu predpisuje a vedie špecialista.

Poradňa lekára

 

Otázka: Dobrý deň Vyšetrením vzorky mojej krvi po odbere bol zistený reaktívny výsledok...

Odpoveď: Vhodné je vyšetrenie opakovať, pokiaľ je to jediný pozitívny laboratórny ukazov...

 
 
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba